Betrouwbaar, vakkundig & Meedenkend.

Corona Update

19 maart 2020

Maatregelen G. Hagen Elektro & Installatie techniek m.b.t. Corona

Naar aanleiding van de laatste aanvullende maatregelen over het Corona-virus vanuit het kabinet/RIVM willen wij u graag informeren over hoe wij hiermee omgaan.
We willen alles in het werk stellen om u als klant, maar ook onze medewerkers en leveranciers vitaal te houden om hier zo goed mogelijk doorheen te komen.

Wij proberen onze werkzaamheden, onder deze moeilijke omstandigheden, zo normaal mogelijk uit te voeren. Waarbij wij rekening houden met alle richtlijnen van het RIVM, wij vragen u dit ook te doen.

Wel zullen wij het contact met derden zoveel mogelijk proberen te beperken en bij het maken van een (service-)afspraak vragen of u corona-gerelateerde klachten hebt. Bij ziekteverschijnselen en niet-urgente werkzaamheden zullen wij u vragen deze werkzaamheden op een later moment in te plannen.

Uiteraard zullen wij contact met u opnemen als de desbetreffende monteur ziekteverschijnselen vertoont, deze werkzaamheden zullen indien mogelijk door een andere monteur worden uitgevoerd en anders op een later tijdstip worden ingepland.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

We leven enorm mee met al degenen die getroffen zijn in welke vorm dan ook door het Corona virus.

Daarnaast hebben wij veel respect voor alle betrokkenen in de vitale beroepen die er keihard aan werken dit virus onder controle te houden.

Onze klanten